KUBET Thailand
Search
K

ฝากเงินด้วย True Money

ขั้นต่ำ 200บาท
เลือกหัวข้อ True Money และระบุจำนวนเงิน
บันทึก QR Code แล้วทำการสแกนผ่านแอป True Money
เข้าแอป True Money จากนั้นทำการเลือกเมนู สแกน
สแกน QR Code
 1. 1.
  ไปที่เมนูฝากเงิน เลือกหัวข้อ QR Code
 2. 2.
  เลือกชำระเงินผ่าน TrueMoney ระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากและยืนยันรายการ
 3. 3.
  บันทึกภาพ QR Code แล้วเข้าไปที่แอพพลิเคชั่น True Money เพื่อทำการสแกนจ่าย
 4. 4.
  หลังจากโอนเงินเสร็จเรียบร้อย กรุณาอัพโหลดสลิปเงินฝากในเมนูบันทึกการเงินที่หน้าเว็บไซต์เคยู เพื่อความรวดเร็วต่อการตรวจสอบ