KUBET Thailand
Search
K

ฝากเงินด้วยการชำระออนไลน์

ขั้นต่ำ 500บาท
เลือกธุรกรรมฝากเงิน
เลือกช่องทางการฝาก
ระบุจำนวนเงิน
เข้าสู่ระบบ Online Banking และทำรายการจ่าย
อัพโหลดสลิปหลังทำรายการฝาก
 1. 1.
  กรอกจำนวนเงินที่ต้องการฝาก พร้อมกดยืนยัน
 2. 2.
  เลือกธนาคารที่ต้องการฝากเงิน
 3. 3.
  กรอกชื่อและรหัสผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบของธนาคาร
 4. 4.
  ทำตามขั้นตอนการชำระเงินของธนาคารให้เสร็จสมบูรณ์
 5. 5.
  หลังจากชำระเงินเสร็จเรียบร้อย กรุณาอัพโหลดสลิปเงินฝากในเมนูบันทึกการเงินที่หน้าเว็บไซต์เคยู เพื่อความรวดเร็วต่อการตรวจสอบ